ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ dograma-remont.com

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора, за използване на предоставените от ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД, на потребителите на уебсайта dograma-remont.com, информационни ресурси и услуги, и урежда отношенията между ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД и потребителите на уебсайт dograma-remont.com.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта dograma-remont.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД и посетителите на уебсайта dograma-remont.com.

(2) При отваряне на уебсайта dograma-remont.com., посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД:
Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Одесос, бул. СЛИВНИЦА, 187 Г, вх. 2, ет. 3
Булстат: 205189044
Регистрация по ДДС: BG205189044
Управител: ЕДНАН ВАСВИДИНОВ РЕДЖЕБОВ

Чл. 3. (1) Уебсайтът dograma-remont.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и активните проекти на ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД.

 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. Всички информационни страници и снимки в сайта dograma-remont.com. са изключителна интелектуална собственост на ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин, без предварителното писмено съгласие на ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД.

Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и снимки без изричното разрешение на ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД, представлява нарушение на действащото българско законодателство.

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта dograma-remont.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани, след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) Всички въпроси, свързани с разпоредбите по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (GDPR) са подробно описани в Политиката за поверителност на ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД.

(3) ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД ползва изпратените от посетителите име, електронна поща и телефон само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за ремонтно-строителни дейности, след като това е поискано от самите тях. ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме имейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения.

(5) ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми!

(7) В сайтът dograma-remont.com, посетителите се съгласяват ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на dograma-remont.com.

(9) Посетителите на dograma-remont.com, в качеството си на физически лица, се съгласяват ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(10) Посетителите на dograma-remont.com могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

 

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на dograma-remont.com от момента на публикуването им.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

С настоящата Политика ръководството на ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД декларира, че ще полага усилия за да осигурява защита на личните данни на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, съобразно с техните основни права и свободи и по-конкретно – правото на защита на личните им данни, в съответствие с изискванията на „РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни“ (GDPR), както и действащите правни норми за Република България – Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите му актове.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на dograma-remont.com считано от 06.01.2021 г.

 

ВАРНА СИЙ БИЛД ЕООД
гр. Варна